technology_solutions

Sổ liên lạc điện tử

Giải pháp "Sổ Liên Lạc Điện Tử" - Rút ngắn khoảng cách Nhà trường- Gia đình

Tải tài liệu về sổ liên lạc điện tử ấn tại đây

1. "Sổ liên lạc điện tử" là gì?

Sổ liên lạc điện tử là một ứng dụng của dịch vụ truyền thông đa phương tiện, giúp Nhà trường truyền tải mọi thông tin cần thiết bằng tin nhắn SMS tới điện thoại di động của PHHS một cách nhanh chóng chính xác cho dù Phụ huynh đang ở đâu và đang làm gì.

2. Ưu điểm nổi bật của "Sổ liên lạc điện tử"

- Quản lí thông tin về học sinh: Tất cả mọi thông tin về điểm số, hồ sơ và quá trình học tập của học sinh ở trường.

- Sử dụng tin nhắn SMS và email: Cung cấp nhanh các thông tin đến phụ huynh, giáo viên và ban giám hiệu bằng tin nhắn SMS và email.

- Quản lí thông tin về giáo viên từ hồ sơ giáo viên đến lịch giảng dạy của giáo viên tại trường.

- Bảo mật cao : Chỉ nhà trường và giáo viên mới biết được thông tin về học sinh trên trường trên website, phụ huynh chỉ có thể biết thông tin về con em mình.

- Quản lý lớp học: tính năng điểm danh học sinh theo từng buổi học, môn học.

- Quản lý dinh dưỡng: theo dõi thực đơn hàng ngày của con trên lớp học.

3. Mục tiêu của giải pháp

- Quản lý tình trạng học tập của Học Sinh

- Quản lý các hoạt động - sinh hoạt của Học Sinh

- Giúp gửi thông báo, điểm học, nhận xét của giáo viên, giấy mời họp,...cho phụ huynh học sinh

- Trở thành kênh liên lạc nhanh, và hiệu quả giữa Nhà Trường - Phụ Huynh

- Giúp Phụ Huynh theo dõi sát tình hình học tập, trưởng thành của con em

- Đồng thời, phụ huynh cũng có thể gửi ý kiến phản hồi tới nhà trường, giáo viên

4. Quyền lợi của Nhà trường khi tham gia "Sổ liên lạc điện tử"

- Nâng cao hình ảnh về một nhà trường hiện đại, chuyên nghiệp

- Khi tham gia nhà trường không phải trả bất kỳ một chi phí nào về hệ thống phần mềm.

- Đảm bảo quyền lợi toàn diện cho Nhà trường, Phụ huynh, Học sinh.

- Góp phần thúc đẩy hiện đại hóa, tin học hóa trong nhà trường

- Phát triển công nghệ để theo kịp các mô hình giáo dục quốc tế.

- Cung cấp thông tin, kết quả học tập, lịch thi cho phụ huynh, học sinh, giáo viên

- Nâng cao chất lượng giảng dạy do phụ huynh theo dõi sát sao tới con em mình hơn,...

- Đảm bảo quá trình truyền tải thông tin giữa Nhà trường và Công ty luôn thông suốt